Kwintesencja

Gospodarka bez mitów, ekonomia od podstaw

By

Wyjaśnienie niekorzystnej polityki gospodarczej

Dzisiaj wysłałem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, do wiadomości Ministra Finansów, wniosek o następującej treści:

Minister Pracy i Polityki Społecznej
Rzeczypospolitej Polskiej

WNIOSEK
w interesie publicznym
o wyjaśnienie powodów polityki redukowania dochodów z pracy, a tym samym redukowania dochodu narodowego

Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie:
Dochody z pracy są największym składnikiem dochodu narodowego.
Dlaczego więc rząd kontynuuje politykę zmniejszania dochodów z pracy?

Przykładem tej polityki jest najnowszy projekt zmian w Kodeksie Pracy (druk sejmowy Nr 1105), którego głównym celem jest ponoć tzw. uelastycznienie czasu pracy. W istocie przepisy zawarte w projekcie zwalniają pracodawców od ponoszenia kosztów ich błędów organizacyjnych objawiających się m. in. jako przestoje i godziny nadliczbowe, do tej pory płatne.

Argument podany w uzasadnieniu, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu zatrudnienia nie znajduje żadnego potwierdzenia w dotychczasowej praktyce, zwłaszcza w skutkach poprzednio dokonywanych deregulacji tzw. rynku pracy. Przeciwnie – można zasadnie przypuszczać, że pracodawca uwolniony od wspomnianych konsekwencji błędów organizacyjnych będzie dążył do realizacji zadań gospodarczych przy pomocy zredukowanej liczby pracowników.

Trzeba podkreślić, że obniżanie wskaźnika udziału płac w wartości dodanej (ang. labour share) trwa od 2002 roku (patrz załączony wykres). W ten sposób utrudnia się przechodzenie gospodarki z konkurowania niską ceną za niską jakość do konkurowania innowacyjnością, zaawansowaniem technologicznym i wysoką wartością dodaną, co bezpośrednio uderza w zdolność gospodarki do generowania wzrostu. Por. http://lepszy.biz.pl/articles/polska-gospodarka-w-pu-apce-jak-si-z-niej-wyrwa

Redukcja wydatków gospodarstw domowych, w tym zwłaszcza rodzin pracowniczych na konsumpcję musi uwidocznić się także jako ograniczenie dochodu narodowego po jego stronie wydatkowej.

Dodatkowo w 2011 roku doszło do gigantycznego przesunięcia pieniędzy z rynku konsumpcyjnego do sektorów gospodarczych (por http://5-esencja.pl/niekompletna-polityka-gospodarcza/).

Skutkiem omawianej polityki jest załamanie popytu i idące za tym zmniejszenie zamówień krajowych do przemysłu. Mamy także do czynienia ze spadkiem oszczędności ludności, które w coraz większym stopniu są zużywane przez ludność na bieżące utrzymanie.

W świetle powyższego omawiane propozycje rządowe wydają się niezrozumiałe i szkodliwe i domagają się gruntownego wyjaśnienia, o które uprzejmie proszę.

Z poważaniem

Andrzej Góralczyk

Wskaźnik płac

Wskaźnik płac

——

Spodziewam się, że zgodnie z prawem odpowiedź otrzymam w ciągu miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *