Kwintesencja

Gospodarka bez mitów, ekonomia od podstaw

By

Prawo pracy sprzyja innowacjom i przyśpiesza wzrost gospodarczy

Wbrew przekonaniom kręgów biznesu prawo pracy ma na ogół pozytywny wpływ na stan i rozwój gospodarki. Najnowsze badania na ten temat pokazują, że wprowadzanie przepisów umacniających pozycję pracowników sprzyja innowacyjności gospodarki i przyczynia się do jej wzrostu.

Z tego co wiem, jedyna negatywna zależność, którą udało się wykazać empirycznie, występuje w sytuacji, gdy pracownicy uzyskują zwiększoną swobodę do rozwiązywania umowy o pracę bądź do renegocjowania jej. Następstwem takiego „szoku prawnego” często bywa obniżenie ekonomicznej efektywności działania przedsiębiorstw. Natomiast przykładów pozytywnych jest cała masa, a chyba najlepszą tego ilustrację stanowią korzyści z wprowadzenia prawa układów zbiorowych (nieobligatoryjnych) dla gospodarki Australii.

W październiku ubiegłego roku tróje wytrawnych badaczy zreferowało wyniki weryfikacji pięciu hipotez na ten temat. Oto co z wynika z tych badań:

  1. Zaostrzenie prawa dot. zwalniania pracowników prowadzi do ilościowego zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach.
  2. Powyższy efekt jest silniejszy sektorach innowacyjnych, niż w sektorach tradycyjnych.
  3. Spośród pięciu obszarów prawa pracy (alternatywne formy zatrudnienia, czas pracy, zwolnienia z pracy, reprezentacja pracownicza oraz akcje protestacyjne w tym strajki) zaostrzanie prawa do zwalniania pracowników najsilniej sprzyja innowacjom przedsiębiorstw. Przy okazji weryfikacji tej hipotezy badacze potwierdzili, że zaostrzenie prawa do protestów wpływa prawie dwukrotnie silniej na obniżenie tempa wzrostu gospodarczego.
  4. Ostrzejsze prawo do zwalniania pracowników prowadzi do przyspieszenia wzrostu gospodarki krajowej. Efekt jest szczególnie silny w sektorach innowacyjnych.
  5. Ostrzejsze prawo do zwalniania pracowników prowadzi do zwiększenia inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój oraz do poprawy ich wyników ekonomicznych.

Powyższe stwierdzenia zostały udokumentowane danymi z wielu krajów rozwiniętych, a szczególnie skrupulatnie został sprawdzony kierunek zależności przyczynowo-skutkowej. Badania przeprowadzili Viral V. Acharya z Stern School of Business na New York University, Ramin P. Baghai z London Business School i Krishnamurthy V. Subramanian z Indian School of Business.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *