Kwintesencja

Gospodarka bez mitów, ekonomia od podstaw

By

Nadużycia korzystne i cykliczne

Skutki biznesowe fałszerstwa (podrabiania) mogą być korzystne bądź niekorzystne dla producenta oryginalnych wyrobów. Producent wyrobów oryginalnych o niewysokiej jakości, kierowanych na niskie rynki, ponosi straty, gdyż traci część tych rynków. Natomiast producent wyrobów markowych wysokiej jakości często zyskuje dzięki temu, że podróbki promują jego markę. Efekt promocji jest najbardziej korzystny dla marek dopiero wchodzących na rynek, gdyż podróbki podnoszą rozpoznawalność marki.

Najnowsze badania tych zjawisk na rynku obuwia, masowo zalewanym przez fałszerzy chińskich, przeprowadził Yi Qian z Wydziału Marketingu Kellogg School of Management na Uniwersytecie Northwestern.

Defraudacje należą do przestępstw o cyklicznym nasileniu. Stosunkowo krótki cykl pojawia się na skutek krótkotrwałości „pamięci zbiorowej” w odniesieniu do takich przestępstw, których łatwo uniknąć po prostu zwiększając czujność. Czujność zwiększa się np. na skutek nagłośnienia przez media konkretnego przypadku i wtedy częstość podobnych przypadków maleje. Lecz czujność wkrótce „usypia” i przestępcy znowu mogą grasować niezauważeni. Cykle długie pojawiają się w dziedzinie defraudacji wielkiego rozmiaru, na przykład „kreatywnej księgowości”, oszustw na rynkach finansowych, fałszywych bankructw itp. Typową reakcją jest wówczas „uszczelnianie” prawa przez władze danego państwa albo przez gremia międzynarodowe. Dzięki temu częstość przestępstw danego rodzaju maleje na dłuższy czas, po czym ktoś znowu wpada na pomysł wyprowadzenia wielkich pieniędzy z kieszeni akcjonariuszy, pensjonariuszy, kredytobiorców czy państwowego budżetu.

Najnowsze badania cyklicznych defraudacji przeprowadzili Jiong Gong z pekińskiego University of International Business and Economics oraz R. Preston McAfee z Yahoo! Research i Michael A. Williams z Competition Economics LLC – obaj z Kalifornii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *