Kwintesencja

Gospodarka bez mitów, ekonomia od podstaw

By

Gdzie te pieniądze?

Przesuwanie gigantycznych pieniędzy z kieszeni podatników albo konsumentów do gospodarki już nie zawsze wywołuje spodziewane skutki. Wnioski są dwa. Pierwszy, że jednak pieniądz nie rządzi niepodzielnie. Drugi, że trzeba na nowo zrozumieć jak działa. Read More

By

Wyjaśnienie niekorzystnej polityki gospodarczej

Dzisiaj wysłałem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, do wiadomości Ministra Finansów, wniosek o następującej treści:

Minister Pracy i Polityki Społecznej
Rzeczypospolitej Polskiej

WNIOSEK
w interesie publicznym
o wyjaśnienie powodów polityki redukowania dochodów z pracy, a tym samym redukowania dochodu narodowego

Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie:
Dochody z pracy są największym składnikiem dochodu narodowego.
Dlaczego więc rząd kontynuuje politykę zmniejszania dochodów z pracy? Read More